Shape the World Summit 2021: “Shape a Better Economy by Design”

The annual Shape the World Summit will be held on Monday, June 21st, 2021. The summit is expected to draw representatives from 12 international organisations from 7 countries, and over 400 delegates from 20 nations covering 4 continents, from different academic, social, racial...
Read More →

Shape the World Summit 2022: Future Resilience by Design

The annual Shape the World Summit will be held on Monday, June 21st, 2021. The summit is expected to draw representatives from 12 international organisations from 7 countries, and over 400 delegates from 20 nations covering 4 continents, from different academic, social, racial...
Read More →

Shape the World 2018: Designing Sustainable & Smart Cities For ASEAN (6 July)

The Shape the World Conference is a platform for leaders and industry experts to share ideas on designing sustainable cities and integrated solutions. This year the annual event was held in the auditorium of the National Design Centre with over 80 guests in...
Read More →

ASEAN Smart City Projects. Time for a Seismic Shift

A region of rich diversity faced with rising fault lines means it cannot be business as usual for such initiatives. By Lawrence Chong and Karkal Karthik On the 9th of May, as the ground shook and toppled the ruling party of Malaysia, the aftershocks threaten to ground the...
Read More →

Shape the World Conference 2018: “Designing Sustainable & Smart Cities For ASEAN”

6 July, 0830 – 1830 National Design Centre Organised by CPG Consultants, Consulus Supporter: Design Singapore Council Host Venue: National Design Centre CONFERENCE THEME The theme for Shape the World Conference 2018 is “Designing Sustainable and Smart Cities for ASEAN”. It...
Read More →

Shape the World Conference 2016 in Thailand: “How to redesign your business for sustainable growth”

This year’s Shape the World Conference 2016 themed “How to redesign your business for sustainable growth” was successfully organised by Consulus Jarken at S31 Hotel, Sukhumvit, Bangkok yesterday. The conference has attracted the participation of over 100 business leaders in the...
Read More →

Business leaders in Thailand to rethink their business models for sustainable growth

Bangkok, 6 April 2016 – This year’s Shape the World Conference 2016 in Bangkok, Thailand is themed “How to redesign your business for sustainable growth”. It is aimed to help business leaders in the country think about how they can shape the region’s future by building companies...
Read More →

Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Tải về Thông cáo báo chí (PDF) Hà Nội, Ngày 3 tháng 6 năm 2014 – Các Diễn giả của Consulus và Ban Cố vấn nội dung cho Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái và Bà Mai Trang Thanh, Chủ tịch...
Read More →

Hội nghị Hình Thành Thế Giới bổ nhiệm thành viên Hội đồng Cố vấn Toàn cầu – World Council

View this in English Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014 – Bệ phóng nâng đỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Châu Á tái cấu trúc lại mô hình kinh doanh và tìm kiếm những đối tác phù hợp hàng đầu Châu Á, Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014 chính thức tuyên bố bổ nhiệm các Đại biểu dưới đâ...
Read More →