Ban cố vấn Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam: Cơ hội mỗi doanh nghiệp tự soi chiếu và tìm ra mô hình đưa doanh nghiệp vươn lên

Tải về Thông cáo báo chí (PDF) Hà Nội, Ngày 3 tháng 6 năm 2014 – Các Diễn giả của Consulus và Ban Cố vấn nội dung cho Hội nghị Hình Thành Thế Giới 2014, Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Doanh nhân Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái và Bà Mai Trang Thanh, Chủ tịch...
Read More →